+421 910 306 352 gabriela@teplicka.com
Hra je dôležitou súčasťou detstva.Vnímame ju ako zábavku,avšak deti si tým vyrovnávajú sily a skúšajú svoje hranice.
Hra s bratom na box plná smiechu a radosti skončila na hrane stola.Anička má obitý nos a Peter je o poznanie dalšej hranice bohatší.
Pain from childhood
Game is an important part of childhood.
We perceive it as fun, but the children balance their strengths and try their limits.
Box match with a brother started with laughter and joy ended at the edge of the table.
Anna with a injury on her nose and Peter enriched  about knowing the next limit.