+421 910 306 352 gabriela@teplicka.com
Deti ochoreli. Aby sa im dýchacie cesty uvoľnili, inhalovali paru z zvlhčovača.
Ako zvyčajne okamžite identifikovali novú príležitosť na hranie, vzali perie a pozorovali variácie pary.
Steam.
Children got sick. To get respiratory tract released they did inhale steam from the humidifier.
As usual, they immediately identified new opportunity for playing, took feathers and did observe steam variations.