+421 910 306 352 gabriela@teplicka.com

Gabriela Teplicka

gabriela@teplicka.com

+421 910 306 352

Gabriela Teplická je členkou Asociácie profesionálnych fotografov SR (APSFR)  www.apfsr.com

Gabriela Teplická

Som žena,manželka,matka a fotografka. Narodená 1980 pod Tatrami . Celé moje detstvo strávené na dedine  sprevádzali fotografie môjho otca. Keď zomrel, rada som sa k nim vracala. Časom som si uvedomila,že to isté chcem preniesť do fotografií mojich detí. To aký majú vzťah, čo zažívajú, čo prežívajú a aké v skutočnosti sú. Sila ich detstva je to,čo ma fascinuje. Ich viera v to,že všetko dokážu. Ich neoblomné smerovanie za tým, čo chcú a shopnosť byť tu a teraz. Vnímam, že je dôležité nechať ich rásť aj pomocou vlatných chyb a zlyhaní. Majú obyčajné detstvo na dedine, ktoré im ponúka veľa možností, ale aj povinností. A ja ich sprevádzam ich životom ako matka a aj ako fotograf. Verím,že tento dokument im bude láskavou spomienkou a na ich detstvo.

Gabriela Teplická

Gabriela Teplická

I am a woman, wife, mother and photographer.
My childhood has been accompanied by beautifull family pictures taken by my father.
When he died, all picture remained as valuable memories and i like to return to them very much.
Over time, I realized that I’d like to create same and transfer it to my child’s pictures.
To record for future what they are, wherever and whatever they are experiencing and to catch what they really are.
The strength of their childhood is what fascinates me.
Their belief in being able to do everything, their relentless direction for what they want, and their ability to live here and now.
I feel that it is important to let them grow with their own mistakes and failures.
They have an ordinary childhood on the village, which offers them many options but also responsibilities.
I accompany their lives as a mother and as a photographer.
I believe this document will be a grateful reminder of their amazing childhood.
Gabriela Teplická

4 + 12 =