+421 910 306 352 gabriela@teplicka.com

Kniha MY / Book MY

Dlhodobý dokumentárny projekt 

Dlhodobý dokumentárny projekt,ktorý odrýva najsilnejšie príbehy tých najbližších.

Matka,ktorá sa stará o svoju sestru s downovým syndrómom a zároveň o svojho 11-ročného vnuka.

Syn,ktorý ako 10-ročný daroval svoje vlasy onkologickým pacientom na výrobu parochne. Dcéra,ktorá svoju silnú osobnosť podčiarkla vystrihaním sa dohola.

Muž,ktorý drží a ochraňuje priestor celej rodiny.

Ja,ktorá prostredníctvom fotografie odhaľujem a sprostredkuvávam silu svojej rodiny. Všetci hľadáme niečo niekde vonku.

Keď sa však stíšime a budeme pozorne načúvať, nájdeme tie najväčšie poklady v tom najbližšom okolí. 

Long term documentary project 

A long-term documentary project that reveals the strongest stories of those closest to you.

A mother who takes care of her sister with Down syndrome and at the same time her 11-year-old grandson.

A son who, at the age of 10, donated his hair to cancer patients to make a wig. The daughter, who underlined her strong personality by cutting her hair.

A man who holds and protects the space of the whole family.

I, who through photography reveal and convey the power of my family. We’re all looking for something out there.

However, if we calm down and listen carefully, we will find the greatest treasures in the immediate vicinity.