+421 910 306 352 gabriela@teplicka.com

Sila kňažky sa venuje téme obradov kňažiek. Skrz fotografie prinášam niečo nové, neznáme a tiež možnosť, že naše životné situácie sa dajú prežívať aj inak ako len bežnými zaužívanými spôsobmi. Že si ich vieme sprítomniť a uvedomiť. Tým, že budú mať ľudia nahliadnuť do tohto sveta, nebudú to vyhodnocovať ako „bosorovanie“. Chcem ukázať ľuďom, aby sa nebáli, aby spoznávali, aby ich to primälo zaoberať sa vecami, ktoré nie sú bežné a nepoznajú ich a aby túto možnosť vedomého prechodu neodmietali a dopredu neodsúdili.